Podotherapeute Patty Damen is verhuisd naar Zorgpunt West. De podotherapeut behandelt klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven zij preventieve adviezen.

Kwaliteitswaarborging

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en erkende specialisten op het gebied van de onderste extremiteit. Zij voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Podotherapeuten worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Daarnaast staan bijna alle podotherapeuten ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en zijn vrijwel alle podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)

Website: www.podotherapiedamen.nl
Telefoon: 06-34550677

To Top