De praktijk is verbonden met ClaudicatioNet, een netwerk voor patiënten met claudicatio intermittens oftewel etalagebenen. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt.

Meer informatie: www.claudicationet.nl

Claudicatio-Net Apeldoorn

To Top