Preventie van ziektes en gezondheidsproblemen krijgen steeds meer aandacht in onze maatschappij. Gebrek aan beweging speelt een grote rol bij het ontstaan van aandoeningen als hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht.

Voor een groot aantal mensen is het moeilijk om een geschikte sport of manier van bewegen te vinden omdat zij reeds met gezondheidsproblemen kampen. Ook kan het zijn dat u het prettiger vindt om in een kleine groep te sporten, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding.

In onze praktijk bieden wij u de mogelijkheid om te sporten met een geheel persoonlijk op u afgesteld oefenprogramma. Wij hebben hiervoor een ruime oefenzaal tot onze beschikking met moderne fitnessapparatuur.

Er wordt getraind in kleine groepen. De trainingen vinden ten allen tijde plaats onder deskundige begeleiding . Voordat u gaat starten met de op u persoonlijk afgestelde training, vindt altijd eerst een intake en een fittest plaats.

Aan de hand van de uitkomst van intake en fittest wordt een persoonlijk trainingsprogramma voor u opgesteld.

To Top