Annet Smits

annetsmitsIs in 1981 afgestudeerd als fysiotherapeut en na enkele waarnemingen werkzaam in onze praktijk. Naast de algemene fysiotherapie heeft zij de specialisatie Manuele Therapie en de opleiding neurorevalidatie afgerond. Tevens verzorgt zij Medical Taping


Lotte Dekker

lottedekkerIs sinds 2007 werkzaam in de praktijk en zij begeleidt medische fitness groepen en is gespecialiseerd in Medical Taping. In 2013 is zij gestart met de Master Opleiding tot Kinderfysiotherapeut. Als algemeen fysiotherapeut mag zij reeds kinderen behandelen. Lotte hoopt in juni 2017 haar Master Kinderfysiotherapie te behalen.


Peter Viehoff

peterviehoffHeeft na zijn afstuderen in 1981 ervaring als fysiotherapeut opgedaan in particuliere praktijken en in het ziekenhuis. Werkt sinds 1990 in Gorinchem.
Specialisaties: Manuele Therapie, Oedeemfysiotherapie, Sportfysiotherapie. Peter is in 2015 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op het gebied van lymfoedeem. Hij heeft veel ervaring met tenniselleboogklachten en Medical Taping. Daarnaast verzorgt hij het aanmeten van Therapeutische Elastische Kousen. Hij is lid van ClaudicatioNet  en aangesloten bij Oncologienetwerk Gorinchem. Op dit moment volgt hij de Masteropleiding Oncologische fysiotherapie.

 


Ruud von Reth

ruudvonrethIs vanaf 1982 werkzaam als fysiotherapeut in onze praktijk te Gorinchem. Heeft 4 jaar Gerontologie gestudeerd en de opleiding neuro-revalidatie afgerond. Hij is aangesloten bij het ParkinsonNet, netwerk MS zorg Nederland en het Oncologie Netwerk Gorinchem en zit in het wijkoverleg ouderenzorg in de Gildenwijk. Verder begeleidt hij medische fitness groepen en verzorgt hij Medical Taping.


Martine Buitendijk

martinebuitendijkIs in 2000 afgestudeerd als fysiotherapeut en sindsdien werkzaam in de praktijk. Zij werkt parttime en is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met bekkenklachten bij/ na zwangerschap, Medical Taping en heeft veel ervaring met patiënten met het CRPS I syndroom ( reflex dystrofie). Daarnaast begeleidt zij een groep met medische fitness.


Ynta Enthoven

yntaenthovenHeeft in 1980 het diploma fysiotherapie behaald en heeft 1 jaar in particuliere praktijken in de regio gewerkt voordat zij in Gorinchem is gekomen. Specialisaties: bekkenbodemfysiotherapie, neurorevalidatie, Medical Taping. Daarnaast begeleidt zij een groep met medische fitness. Tevens is zij aangesloten bij netwerk MS zorg Nederland

To Top